Personakt Antavla

Sockenskrivare och landskanslist Johan Asplund

Blev 48 år.

Far:Borgare Erik Ersson Asplund (- >1716)
Mor:Maria Strömer

Född:1713-02-22 Vasa, Finland.
Död:1761-12-06 Västerhiske, Umeå lf (AC). [1]
Begravd:1761-12-06. [1]

Äktenskap med Jordgumma (Barnmorska) Magdalena Lång (1717 - 1780)

Vigsel:beräknat 1752.

Barn:
Maria Johanna Asplund (1757? - 1794)

Noteringar

Umeå lf, AI:4, Husförhör, 1736-1741, AID v139801.b290.s282. Ståndspersoner.
Umeå lf, AI:5, Husförhör saknar Västerhiske.
Umeå lf, AI:6, Husförhör, 1757-1767, AID v139803.b191.s187. Västerhiske.
Umeå lf, C:3, Död,Begravn, 1756-1782, AID v139889.b64.s47. Västerhiske.

I dödbokens runa står:
1761 6/12. Sockenskrivaren och landscanclisten Johan Asplund född år 1713 i Vasa d 22 febr: F; Borgaren i Vasa Erik Ersson Asplund och Maria Strömer. År 1716 då fienden aldeles öfversvämat Österbotten flyttade hans föräldrar till Umeå här han med dem vistades tills freden återställdes med Ryssland men måste thes mellan mista genom döden sin K fader med flera omyndiga barn. 1722 kom han med sin moder och syskon till Vasa och insattes året därpå i Trivialskolan där han informerades till 1726 in November då han följde regementsskrifvaren J A Kronander till Uhleå (dvs. Uleåborg) och stannade hos sin moderbroder häradsskrivaren Math
Strömer, den han betienade och på flera resor upp till ryska gränsen var till 1730 då han d 27 marti begav sig till sin K moder i Vasa, som då andra gången gift var med Mr Israel Hedman. 1731 in juli afreste han till Stockholm och betienade åtskilliga som commissarien Ahlström, actuarien Per Gust Oxenstierna, secreteraren Rosenberg. 1735 kom han till landshövdingen Gyllengrip såsom handskrivare och var med på alla hans resor både till norr och söder. 1739
förordades han till extraordinarie cancelist varvid han och Enspännarlönen tilldelades och 1741 äfven sockenskrivarbeställningen i Umeå. 1752 trädde han i äktenskap med mad Maria Lång, enspännare Benzelbergs änkia. Aflade med henne 2ne söner och en dotter.

Förklaring. Vid länsstyrelserna fanns till 1856 en tjänst som enspännare. Denne fungerade som vaktmästare vid länsstyrelsen och som express (dvs. kurir) för uppdrag på landsbygden, särskilt för uppbådande av kungsskjuts och kronoskjuts.


Källor

[1]Umeå lf, C:3, Död,Begravn, 1756-1782, AID v139889.b64.s47.