Personakt Antavla

Lappfogde Aegidius Otto

Blev minst 69 år.

Far:Ludvig (Lydert) Otto (1590 - 1646)
Mor:Anna Hansdotter ((15xx) - 1637)

Född:före 1625 Åsen. Mora (W).
Död:1694 Lund, Skellefteå lf (AC).

Äktenskap med Ingeborg Torbjörnsdotter (<1626 - >1694)

Vigsel:

Barn:
Christina Otto (1646? - 1721)
Catharina Otto (<1650 - 1706?)
Ludvig Otto
Johan Otto (- 1681)
Susanna Otto
Anna Otto (- 1684)
Samuel Otto (- 1688)
Engelbrekt Otto (- 1691)

Noteringar

Enl vissa källor född ca 1625

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00194. (Bergmästare + hustru + dotter). (Skellefteå).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00159. (Befallningsman + hustru). (Skellefteå).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/10 (1667), bildid: A0001770_00085. (Befallningsman + hustru).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00063. (Befallningsman + hustru).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00069. (Befallningsman + hustru).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00025. (Befallningsman + hustru).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00025. (Befallningsman + hustru).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/26 (1688), bildid: A0001785_00067. (Befallningsman + hustru).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00071. Lund.
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/28 (1692), bildid: A0001787_00092. Lund.
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/29 (1693), bildid: A0001788_00062. Lund.
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/30 (1694), bildid: A0001789_00117. Lund.

Aegidius Otto var ägare till gården Lund 4 1661–96.


Bruks- och proviantskrivare i Nasafjäll, senare arrendator till silververket. I början av 1660-talet på begäran av samerna utnämnd till lappfogde i Västerbottens län. Ägde hemmanet Lund 4 i Skellefteå åren 1661-1696, som senare övertogs av mågen Olof Svänsson.

Ægidius Otto fick 1642 kungl. fullmakt såsom bruksskrivare vid Nasafjälls silververk och 1644 tillsammans med underbergmästaren Isaac Tiock ledningen av silververken å Nasafjäll och i Silbojokk, erhöll 1649 av Kungl. Maj:t arrenderätten på 10 år till nämnda silververk (Piteå Silfverwerk), utnämndes 1660 till kronobefallningsman över Lappmarken (lappfogde) och tjänstgjorde som sådan ännu 1688, var på gamle dagar bosatt på gården Lund vid Skellefteå, avled omkr. 1690. Han betraktades av sin samtid som en av Norrlands mest betydande män. Han och hans maka Ingeborg Torbjörnsdotter skänkte vid olika tillfällen, bl. a. 1644, 1647,
1650 och 1687 gåvor till Arjeplogs kyrka. Under 1650-talet voro dessa makar vintertiden bosatta i det hus, de låtit uppföra åt sig på kyrkplatsen i Arjeplog. (Enl GENEALOGIA SPOLANDERIANA Utgiven 1940 av Percival Kalling) Anges av Elof Lindmark i Skellefteå härstamma från Bure-släkten. Detta kan istället avse hans fru Ingeborg.
Också efter Hans Högdahl Kalix.
Skellefteå socken 1650-1790 (ISBN 91-88466-32-9)