Personakt

Fältväbel Christian Rislachius

Blev ca 84 år.

Född:beräknat 1689 Vasa Stad, Finland.
Död:1773-03. [1]

Äktenskap med Maria Bergström

Vigsel:1734-04-16. [2]

Noteringar


Umeå lf, C:1, Lysning,Vigsel, 1721-1735, AID v139887.b27.s23.
Umeå lf, AI:2, Husförhör, 1722-1820, (1736-1741). AID v139799.b66.s58.

Umeå lf, C:3, Död,Begravn, 1756-1782, AID v139889.b143.s126.

Ur dödboken: Förafskiedade fältväbeln vid kongl Wästerbotniska Regementet Christian Rislachius, född år 1689 i Wasa stad fadern var Rector Scholae därstädes Elias Rislachius modren Elisabeth Backman, kom i Cronans tienst 1711 hwari han förblef till d 17 Maj 1760, bewistat actionerna vid Pölkene, Storkyro och Strömstad samt belägringen under Fredrichshall i Norige och Willmanstrandska actionen, samt dessutom warit wid åtskilliga tillfällen brukad på
partier, hafvandes ock år 1757 blifvit commenderad att åtfölja Wästerbottens Regemente till Pommern, hwarest han som fältväbel förblef till d 17 maj 1760 då han fick sitt hederliga afsked utaf Generalmajoren och Riddaren Wilhelm Carpelan. Ingick äktenskap år 1734 med Margareta Bergström med hwilken han aflat 4 barn, af hwilka allenast en dotter lefva såsom änka.


Källor

[1]Umeå lf, C:3, Död,Begravn, 1756-1782, AID v139889.b143.s126.
  
[2]Umeå lf, C:1, Lysning,Vigsel, 1721-1735, AID v139887.b27.s23.