Personakt Antavla

Komminister/Kyrkoherde Israel Danielsson Steckzenius

Blev högst 49 år.

Far:Vice Borgmästare Daniel Jönsson
Mor:Brita Wenman

Född:1645 Umeå. [1]
Döpt:från 1671 Skellefteå (AC).
Bosatt:från 1685 Burträsk (AC).
Död:1694-02-23 Härnösand (Y). Dödsorsak: Slag.. [1]Finns i mtl 1993. Mtl 1994 saknas. Hustrun står i mtl 1695.

Äktenskap med Catharina Otto (<1650 - 1706?)

Vigsel:

Barn:
Aegidius Israelsson (<1673 - )
Daniel Israelsson (1674 - )
Israel Israelsson (1676 - 1721)
Nils Steckzenius (1678 - 1763)
Johan Steckzenius (1679 - )
Ingeborg Israelsdotter Steckzenia (1679 - 1762)
Anna Israelsdotter

Noteringar

Student i oktober 1659.
Prästvigd 1667.
Komminister i Skellefteå 1667 installerad 1669.
Kyrkoherde i Burträsk socken från 1685 enl Härnösands stifts herdaminne sida 177 no 6.

Skellefteå socken 1650-1790 (ISBN 91-88466-32-9)

Skellefteå:
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/13 (1671), bildid: A0001772_00171. (Kaplan).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00069. (Kaplan).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00025. (Kaplan).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00025. (Kaplan).

Burträsk:
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/24 (1686), bildid: A0001783_00077. (Pastor).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00075. (Pastor).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/29 (1693), bildid: A0001788_00065. (Pastor).


Utdrag ur Härnösands stifts herdaminne. sida 178 BURTRÄSK. No 6.
======================================================
Israel Dan. Stecksenius (1685—94), f. i Umeå; fadern Daniel Jönsson St. var v. borgmästare, modern Brita Wenman, borgaredotter därst.
Student i okt. 1659, prästv. 1667 och utn. komm, i Skellefteå s. å., tilltr. 1669, utn. khde i Burträsk 5 mars 1684, tilltr. 1685.
Under hans tid nedrefs det gamla träkapellet och en ny träkyrka i korsform uppbyggdes 1685 och fick sin predikstol 1686.
I slutet af sin lefnad kom khden Stecksenius i mycket spändt förhållande till sin komm. Steph. Dalin. Efter en tidigare hållen prostransakning i aug. 1693 stämdes båda för Hsands Domkapitel till prästmötet i febr. följande år. Vid förhöret klagade komministern, att pastorn och hans hustru ej velat mottaga nattvarden af honom, utan därtill brukat komm. Hans Fluur i Skellefteå. Praesul förklarade, det icke vara vackert gå till Herrans nattvard oförsonta med sin nästa, och ganska oanständigt bruka en extraneo framföre sin kaplan och medarbetare, frågade om herr Hans Fluur var enkannerligen dit kallad för den saken skull; pastor svarade nej, ty han kom så af tillfälle att hälsa på sin svärmoder. Dalin hade å sin sida ej tillåtit pastor begrafva hans barn, utan tingade d:num Becheum därtill, och, då denne ej kom, inlyste komm, sitt barns begrafning. Kaplanen beskyllde pastor att hålla ölkrog och att pastorskan drack; hon hade kallat honom Daleoxe och hans hustru lappkatta, hvaremot Dalin på Simon o. Judae dag från predikstolen yttrat: »så har djäfvulen upphetsat en hund emot sig, sedan kom hela hundhopen emot honom skällandes, hvilket pastor tog åt sig».
— Under afvaktan på domen afled khden Stecksenius i Hsand plötsligt af slag 23 febr. 1694.
G. m. Catharina Otto, dotter till bergmästaren och lappfogden Aegidius Otto, som bodde på Lund vid Skellefteå.
Af 6 söner och 6 döttrar nämnas: Aegidius, äldsta sonen, fältväbel; Daniel.
f. 1674, rektor i Piteå skola; Israel, f. 1676, lektor i Hsand, f i Multrå 12/e 1721
under flykten för ryssarna; Nils, f. 1678, prost och khde i Arnäs; Johan, f. 1679.
khde i Indal; Ingeborg, f. 11 j9 1679, g. m. komm. Jonas Wessler i Arnäs och Sv,
Gravelius i Anundsjö, f 1762; Anna, g. m. en fiskare på en herrgård i Täby vid
Stockholm; 4 döttrar afledo ogifta i Sthm uti pesten. (T.)


Källor

[1]Härnösands stifts herdaminne. sida 178