Personakt Antavla

Kyrkoherde sedemera Bergsman Johannes Michaelis Cuprimontanus

Blev högst 57 år.

Far:Kyrkoherde Michael Erici Helsingus (1490? - 1577)

Född:1555.
Bosatt:Nora (W).
Död:1612.

Barn med Bertilsdotter

Barn:
Anna Hansdotter ((15xx) - 1637)

Noteringar

Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen
Nora Stads- och Landsförsamlingar

Johannes Michaelis Cuprimontanus. Son till gamle Herr Michel, Kyrkoh. wid Kopparberget. Såsom dess Capellan samtyckte han 1577 till den nya Liturgiens antagande och fick 1578 efterträda sin fader i pastoratet. Stiftets fullmägtig på riksdagen 1590. Satte sitt namn under Upsala mötes beslut 1593. Åter Riksdagsfullmägtig 1594. Då det bekanta Näftåget föregick 1598, höll han K. Sigismunds parti, så att han ock på kyrkowallen uppläste ett Konungens bref, att ingen, wid lifsstraff tillgörandes, skulle hysa Hertigens folk. Detta förbittrade allmogen och wållade att han kort derpå blef alldeles skiljd ifrån tjensten. Men den fromme Biskop Bellinus, som sökte hans upprättelse, halp honom 1600, att blifwa Pastor i Nora, der han dock stadnade korrt tid. Då pesten grasserade 1603, flydde han med hustru och barn åter till Kopparberget och satte sig ned såsom brukande bergsman. Wann förmögenhet och anseende, war flera år Kyrkowärd och kallades af sitt boställe "Herr Hans i Kämparfwet." Död 1612.

Hustruns namn är icke kändt, men deras många barn äro antecknade. Michael, kallade sig Chalcander, blef en hederlig Pastor i Munktorp; Eric, Bergsman i Nygården; Daniel, Bergsman, gift i Rottneby; Anna, g. m. Rådman Lydert Otto, Silfwerströmars stamfader; Esaias, Bergsman i Fahlun; Sara, g. m. Eric Persson i Smedsarfwet; Jeremias, Bergsman, slagen i grufwan; Elisabeth, g. m. Bergsman Måns Ericsson; Margareta, g. m. Bergsman Göran Nilsson Korp i Stämnarfwet; Susanna, g. m. Herr Gabriel, Commin. i Kopparbergs församl.

www.zenker.se/Historia/Herdaminne/nora.shtml#kh10